BILOCIL gegen Haut- und Kiemenwürmer

BILOCIL®sensitive voor gevoelige vissen tegen huid- en kieuwwormen en lintwormen (Cestoden)

Voor het preparaat BILOCIL®sensitive werd patent aangevraagd.

 

BILOCIL®sensitive voor de behandeling van huid- kieuw- of lintwormen bij gevoelige vissen zoals L-nummers (Harnasmeervallen, Loricariidae ), Pansermeervallen (Corydoras) en heel jonge vissen in de siervis kweek. Dit product is ook het meest geschikte medicament voor de behandeling van gezelschapsaquaria met veel verschillende vissoorten. Het medicament wordt door alle garnalen goed verdragen.

 

BILOCIL®sensitive is nieuw ontwikkeld door Manaus-Aquarium met de actieve componenten: N-[3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide en (RS)-2-(Cyclohexylcarbonyl)- 2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-pyrazino [2,1-a]isochinolin-4-on voor de succesvolle behandeling van Monogenea (huid- en kieuwwormen) bij zieke vissen.

 

BILOCIL®sensitive bevrijdt de vissen van ei-leggende Dactylogyrus-soorten en levendbarende Gyrodactylus-soorten en heeft bovendien een reducerende werking op darm flagellaten gedurende de wormbehandeling.

 

Cichliden, vooral Discusvissen, zijn vaak sterk met kieuwwormen (Dactylogyrus spp.) besmet. Deze parasitaire infecties kunnen onbehandeld tot een langzame aftakeling van de dieren leiden, zelfs tot de dood. Jonge vissen en kleinere vissoorten sterven bij een massale besmetting al na kortere tijd aan de parasieten en dienen direct met BILOCIL®sensitive behandeld te worden.

 

Levendbarende huidwormen (Gyrodactylus spp.) zijn vaak een probleem bij alle levendbarende siervissen zoals Guppy, Platy en Zwaarddragersoorten, even goed worden ook Goerami soorten en andere Labyrintvissen besmet. Bij door ons uitgevoerde microscopische onderzoeken van dieren bij groothandel en winkeliers waren vissen met een ernstige besmetting geen zeldzaamheid. Er werden ook direct uit Brazilie geïmporteerde rode Neons (Paracheirodon axelrodi) met een sterke Monogenea besmetting gevonden.

 

Huid- en kieuwwormen zijn nog altijd een groot probleem bij importeurs, winkeliers en kwekers van siervissen.

 

Tijdens voorafgaande onderzoeken bij een siervisimporteur en in meerdere grote Discus kwekerijen in Duitsland werd de succesvolle werking van BILOCIL®sensitive onderzocht en aangetoond.

 

  • Het preparaat kenmerkt zich door een zeer snel therapeutisch succes en een zeer goede verdraagzaamheid voor de vissen.
  • BILOCIL®sensitive bevat geen polymere oplosmiddelen.
  • BILOCIL®sensitive geeft geen verkleuring of vertroebeling (bacteriebloei) van het aquariumwater.

Verpakkingen: 100ml voor 2000 liter water of voor grote aquaria 300ml voor 6000 liter water, of 500ml voor 10000 liter water.
Verkoopprijs incl. btw voor de 100ml verpakking: 26,95 EURO


Download  BILOCIL®sensitive Packungsbeilage zum Download (Stand der Informationen von September 2012)

Download  BILOCIL®sensitive Informations in english

Download  BILOCIL®sensitive Informatie in het Nederlands

 

 

 

Monogenea an einer Schwertträger-Schwanzflosse unter dem Mikroskop
Extreme besmetting met Monogenea op de staartvin van een Zwaarddrager.
Kiemenwurm bei einem Diskus unter dem Mikroskop
Kieuwworm bij een Discus.
Hautwurm mit Embryo unter dem Mikroskop
Huidworm met embryo (Gyrodactylus spp.), de haken van de embryonale worm zijn goed herkenbaar.

 

Mikroskopiebild: Hautwurm an der Bauchunterseite eines Schwerträgers

Naar beneden hangende huidworm aan de buik van een Zwaarddrager

Ziekteverschijnselen bij vissen:

Monogenea zijn grotendeels gastheer specifieke parasieten. Daarmee wordt bedoeld dat b.v. de soort Monogenea die levendbarende tandkarpers (Poeciliidae) zoals Guppy's of Zwaarddragers besmet, niet bij andere vissoorten in het zelfde aquarium voorkomen.

 

Een onmiskenbaar teken van kieuwworm besmetting bij Diskusvissen is het tuiten van de mond, en bewegingen alsof de vis braakneigingen heeft. De vissen proberen zich, zonder succes, op deze manier van de parasieten te ontdoen.

 

De wormen veroorzaken een verslijming van de kieuwen en een daarmee samenhangende verminderde zuurstofopname door de vissen. Onbehandeld leidt dit na enige tijd tot achteruitgang en afbraak van het kieuwweefsel (Necrose) bij de betroffen dieren. Volwassen discusvissen kunnen een bepaalde immuniteit tegen de worminfecties verkrijgen en gedurende langere tijd, zolang de lichaamseigen afweer er toe in staat is, een massale vermeerdering van de parasieten verhinderen.

 

Jonge discusvissen verkleuren bijna geheel zwart en sterven binnen zeer korte tijd.

 

Besmetting met huid- en kieuwwormen gaat vaak gepaard met algemene symptomen. Levendbarende tandkarpers (Guppy's, Zwaarddragers, Platy's etc.) hangen schommelend op de plaats en zoeken het wateroppervlak op voor een betere zuurstofopname en bewegen zeer traag. Zonder behandeling tegen deze parasieten sterven binnen enige weken de bewoners van een aquarium helemaal uit.

 

Cichliden worden donker van kleur, zijn schrikachtig en verstoppen zich in de hoeken van het aquarium. Vaak schuren de vissen zich aan voorwerpen of decoratiemateriaal in het aquarium.

 

In wetenschappelijk onderzoek werd de laatste jaren vastgesteld, dat een groot deel van de siervis verliezen in aquaria door infecties met Monogenea veroorzaakt worden.

 

De parasieten zijn voor een eenduidige diagnose microscopisch eenvoudig aantoonbaar. Met het blote oog (macroscopisch) zijn de wormen niet zichtbaar, maar de parasieten zijn groot genoeg om ze vaak al met een sterk vergrootglas te herkennen (doorzichtige, zich bewegende slierten op de huid).

 

 

Lees alstublieft voor gebruik van het geneesmiddel beslist de bijsluiter die bij iedere verpakking is bijgevoegd!

 

 

 

 

>> Wat gebruikers over dit product zeggen