Algemene Voorwaarden

1. Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Echter staat Manaus-Aquarium niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Het gebruik van de inhoud op deze website is op eigen risico. De genoemde bijdrages zijn de mening van desbetreffende auteur en niet noodzakelijkerwijs die van manaus-aquarium. Met het zuivere gebruik van deze website komt er geen contractuele relatie tussen gebruiker en aanbieder.


 

2. Externe links

Deze website bevat snelkoppelingen naar websites van derden („Externe Links“).Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende exploitanten. manaus-aquarium heeft bij het plaatsen van de oorspronkelijke, externe links de inhoud gecontroleerd op wettelijke overtredingen. Op dat moment waren geen wettelijke overtredingen zichtbaar. Manaus-aquarium heeft geen invloed op de actualiteit en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Het opnemen van deze links betekend niet dat manaus-aquarium zich de inhoud op die pagina’s eigen maakt. Een permanente controle van externe links is voor manaus-aquarium, zonder concreet bewijs van overtredingen, niet redelijk. Bij kennisneming van overtredingen, zullen dergelijke externe links direct verwijderd worden.

 


3. Bescherming van auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De inhoud gepubliceerd op deze website zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht. Elke van het Duitse auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht ongeautoriseerde exploitatie, benodigt voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectievelijke eigenaren. Dit geldt met name voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken en weergeven van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen Inhoud en rechten van derden zijn daarbij als zodanig gekenmerkt. De ongeoorloofde reproductie, verspreiding en publicatie van de inhoud, met name beeldmateriaal (zoals microscopische foto’s en microscopische video’s) of complete pagina’s, is uitdrukkelijk verboden en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads van de bijsluiters van Manaus-aquarium medicamenten, voor persoonlijk, privé en niet commercieel gebruik is toegestaan. De weergave van deze website bij externen is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.

4. Privacy beleid

Door het bezoek van de manaus-aquarium website kan informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken website) opgeslagen worden. Deze data zijn anoniem en daarom geen persoonsgegevens. Deze worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden. Openbaarmaking aan derden, voor commerciële of niet commerciële doelen, vind niet plaats. Manaus-aquarium wijst er nadrukkelijk op dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) kwetsbaarheden kan tonen en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden. Het gebruik van de contactgegevens voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij manaus-aquarium schriftelijke toestemming heeft gegeven of er bestaat al een zakelijke relatie. Manaus-aquarium en alle op deze website genoemde personen verklaren hiermee elk commercieel gebruik en openbaarmaking van hun gegevens te verwerpen.

 


5. Bijzondere algemene voorwaarden

Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van de website voor de voorgenoemde nummers 1 t/m 4 afwijken, wordt op de betreffende plaats nadrukkelijk hierop gewezen. In dat geval gelden in elk afzonderlijk geval de bijzondere voorwaarden.